İdari Kadro

İdari Kadro
     
Hakan KADEROĞLU e-Posta Enstitü Sekreteri
Osman YILDIRIM e-Posta Şef, Mali İşler, Ek Ders İşlemleri
Ayşe KARAKUŞ e-Posta Biyolog, Taşınır İşlemler
Kahraman KILIÇ e-Posta Teknisyen, Yazı İşleri
Yusuf ATAALP e-Posta Hizmetli, Yardımcı Hizmetler