Adli Bilimler Enstitüsü Toplumsal Katkı Komisyonu

 

KOMİSYON GÖREVLER
Prof. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU Başkan
Doç. Dr. H. Nihal AÇIKGÖZ Birim Temsilcisi, Planlama Uygulama
Prof. Dr. Nergis CANTÜRK Kontrol ve Hataları Önleme

 

VİZYON

Adli Bilimler Enstitüsü, evrensel düzeyde akademik iş birliği sağlayarak interaktif bilgiyi sürekli güncel tutan öğrencilerine nitelikli araştırmalarda liderlik ederek öğretim ilke ve yöntemlerini çağdaş bir eğitim anlayışı ile gerçekleştiren bilgi ve yetkinliklerini toplum yararına kullanan uluslararası mesleki ve akademik standartlara sahip adalete ışık tutan bilim uzmanları yetiştirmeyi amaç edinmiş disiplinler arası bir enstitüdür.

MİSYON

Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma yapmak, bilirkişilik yapabilecek uzmanlar ile eğitim verilen programlarda öğretim elemanı yetiştirmek. Lisansüstü öğrencilerini, çağdaş, donanımlı, yaratıcı, meslek ahlakına ve evrensel değerlere sahip sorumlu yurttaşlar olarak ve yaşam boyu eğitimin önemine inanan verimli profesyoneller olarak yetiştirmektir.

ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ’NÜN TOPLUMSAL KATKI POLİTİKA, STRATEJİ VE HEDEFLERİ

P1. Adli Bilimler Enstitüsünün topluma sağladığı en nitelikli katkısı toplum huzurunun sağlamasına bilirkişilikleri ile katkı veren ve adaletin ışığı olan lisans üstü mezunlarıdır.

S1. Disiplinler arası yapısı ile Adli Bilimler Enstitüsü gerek teorik gerek uygulamalı eğitimlerini ve gerekse saha çalışmalarını farklı disiplinlerden ve kurumlardan gelen (Emniyet Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri) lisansüstü öğrencilerinin kişisel ve bilimsel gelişimlerini desteklemeyi, lider özelliklerine sahip, bilirkişilik nitelikleri ile topluma katkı sağlayan bireyler yetiştirme misyonunu sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir.

H1.1. Araştırma üniversitesi olmanın verdiği güçle, güncel bilgiyi ön planda tutan, araştırma ve geliştirmeye önem veren disiplinler arası çalışmalara öncülük yapan Adli Bilimler Enstitüsü öğretim üyeleri ile öğretim elemanlarını ve öğrencilerini araştırma yapma konusunda akademik bilgi ve donanımlarını arttırmakdır ve ileride de bu stratejisine de devam edecektir.

H1.2. Toplumun refahını yükseltmek için kolluk kuvvetlerine adli bilimlerin her alanında ihtiyaç duydukları bilimsel eğitimler verilmekte ve verilmeye devam edilecektir.

P2. Toplumda yaşam boyu öğrenme kültürünün yerleşmesine katkı sağlayarak toplumun eğitim ihtiyaçlarına uygun eğitimleri toplumun ulaşabildiği kanallardan etkin, verimli ve ölçülebilir standartlarda gerçekleştirmek.

S2. Çeşitli bilimsel topluluklar ile iş birliği yaparak üyelerinin ihtiyaçlarını belirleyip gerekli eğitimler verilmektedir ve verilmeye devam edecektir.

H2. Sosyal medya ve diğer online iletişim kanallarını kullanarak topluluk üyelerine gerekli tanıtım ve eğitimler sunulmaktadır. Sınavlarını hazırlayarak bu eğitimler sonucunda sertifikalandırılmalarına yardımcı olunmaktadır.

P3. Yaz Stajı programı kapsamında çeşitli üniversitelerden gelen lisans öğrencilerine, teorik ve uygulamalı dersler ile, adli bilimler konusunda eğitim vermek ve çalışmalar yaptırmak.

S3. Yaz stajı programında Adli Bilimler alanında enstitü öğretim üyelerinin katılımı ile teorik ve pratik dersler planlama uygulama çalışmaları yürütülmektedir.

H3. Yaz stajı programında paydaşlarla iş birliği yapılarak lisans öğrencilerinin saha ve teorik derslerinin zenginleştirilmesi, eğitim kalitesinin ve sosyal sorumluluk bilincinin yükseltilmesine yardımcı olunmaktadır.

P4. Uluslararası işbirlikleri ile Sabbatical ve uluslararası misafir öğretim üyesi davet ederek öğrencilerimizin donanımlarını ve eğitim kalitesini arttırmak.

S4. Sabbatical projesi yazmak ve misafir öğretim üyesi davet etmektir.

H4.1. Bangladeş’ten Sabbatical projesi ile 2021-2022 eğitim öğretim yılında Prof. Dr. Golam MOSTAFA’nın gelmesi için çalışmalar ve girişimlerde bulunmak.

H5.1. Daha önce enstitümüzde misafir Doktora öğrencisi olarak bulunan Meriem TALEB’in 2021-2022 eğitim öğretim yılında Cezayir’den misafir öğretim üyesi olarak gelmesi için çalışmalar ve girişimlerde bulunuldu.