HPLC laboratuvarımızda adli bilimler alanında en güncel ve güvenilir analizlerin gerçekleştirilmesi için kiral ve akiral analitlere özel yöntem geliştirme ve validasyon çalışmaları yapılmaktadır. Farklı disiplinlerdeki tekniklerin bir araya getirilerek özellikle zorlu biyolojik örneklerin analizi için yeni tekniklerin geliştirilmesi ve bu tekniklerin gerçek örnekler üzerine uygulanması öncelikli amacımızdır.

Laboratuvarımızda Agilent 1100/1200 model Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), Agilent 1100 model UV dedektörü, Agilent 1260 model Floresans dedektörü ve Jasco CD-4095 model Dairesel Dikroizm dedektörü bulunmaktadır.

Pek çok legal/illegal maddenin analizinin yapılabildiği laboratuvarımızda yenilikçi örnek hazırlama teknikleri geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Katı ve sıvı faz mikroekstraksiyon teknikleri kullanılarak biyolojik, çevresel ve gıda örneklerinden yüksek doğruluk ve kesinlikte örnek hazırlama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bunların haricinde laboratuvarımızda terapötik ilaç izleme ve kiral bileşiklerin enantiyomerlerinin ayırım çalışmaları sürdürülmektedir.

Laboratuvar Sorumlusu: Doç. Dr. Mehmet GÜMÜŞTAŞ