PCR laboratuvarında, madde/alkol kullanım bozukluğu ya da şizofreni tanısı konmuş bireylerin bu hastalıklara yatkınlıklarını araştırmak amacıyla genetik analizler (PCR-RFLP, Real-time PCR) yürütülmektedir. Ayrıca, bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların plazma/serum/idrar düzeyleri arasındaki bireysel farklılıklarda genetik polimorfizmlerin (SNP, VNTR vb.) etkisinin olup olmadığını araştırdığımız TÜBİTAK ve BAP projelerinin çalışmaları sürdürülmektedir. “Genetik ve Adli Biyoloji Uygulamaları”, “Adli Genetik” ve “Adli Biyoloji” derslerinin uygulamaları da bu laboratuvarda yapılmaktadır.

Laboratuvar Sorumlusu: Doç. Dr. Dilek KAYA-AKYÜZLÜ