Adli biyolojiden adli entomolojiye, adli entomotoksikolojiden adli prosedüre, moleküler biyoloji ve genetikten besin maddelerinin biyolojik ve bakteriyolojik incelemelerine giden yolda olay yeri inceleme ve adli toksikolojik araştırmalarla gizemleri aydınlatmak için alacağınız eğitim adli biyoloji anabilim dalında verilmektedir. Geleceğin adli biyoloji bilirkişilerinin yetişmekte olduğu anabilim dalımızda, öğrencilerimiz, adli moleküler genetik, adli entomoloji ve adli biyoloji laboratuvarlarında görerek, yaparak ve sorgulayarak alanında deneyimli öğretim üyelerinden aldıkları eğitim sonucunda adli bilimci nosyonuna sahip olmaktadır.

Akademik Kadromuz:

 • Doç. Dr. Halide Nihal AÇIKGÖZ (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Doç. Dr. Dilek KAYA AKYÜZLÜ

Adli Genetik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitim-öğretim faaliyeti sürdürülmektedir. Derslerimiz arasında Temel Medikal Genetik, Adli Genetik Analizler, Adli Genetik’te Problemli Vakalar, DNA Veri Tabanı ve Adli Tıp  dersleri yer almaktadır. Öğrencilerimiz akademik gelişim sürecinde ceza, miras ve aile hukuku davalarında farklı biyolojik örneklerin/delillerin (hücre, parafine gömülü doku, kan, idrar, sperm, saç, kemik, kıl, tükürük ve ağız içi sürüntüsü vb. gibi) kimliklendirilmesi, nesep tayini, diğer akrabalık ilişkilerinin tespiti ile elde edilecek sonuçları yorumlama bilgi ve becerisi edinirler. Mezun olan öğrencilerimiz Adli Genetik alanında bilirkişilik yapabilme, araştırmalar yapma, yeni projeler üretme, farklı disiplinler ile ortak çalışmalar yapabilme yeterliliği kazanırlar.

Ders veren öğretim üyelerimiz:

 • Prof. Dr. N. Lale ŞATIROĞLU TUFAN  (Anabilim Dalı Başkanı)

Adli psikoloji terimi ilk olarak 1953’te İngiltere’de kullanılmış olmakla birlikte psikolojinin adli sürecin işleyişi ile ilişkisi daha erken başlamıştır. Avrupa ülkeleri ve ABD’nde adli psikoloji delillerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve yargının hizmetine sunulmasında psikolojinin bilgi ve becerilerinin kullanıldığı uygulamalı psikolojinin alt alanı olarak tanımlanmaktadır. Daha genel olarak adli psikoloji psikolojinin kuramsal ve pratik bilgisinin yasaların uygulanmasında ve adaletin sağlanmasında kullanılması amacıyla gelişmiş bir uzmanlık alanıdır. Benzer biçimde psikolojinin suç davranışının tanımlanmasına, suç davranışında bulunan kişilerin özelliklerinin ve bu davranışların oluşmasını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik alt alan olarak da bilinmektedir. Adli Psikoloji genel psikoloji biliminden elde edilen bilgilerin hukuk olaylarına uygulanmasıdır.
Programın amacı yasal süreçlerde taraflara psikolojik hizmet sunma ve haklarını korumada destek olmak, adli olayların çözümünde psikoloji bilgisinden yararlanılabilecek ve adli psikolojik değerlendirme yapabilecek eğitimli personel yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarihçe:
YÖK Karar Tarihi (08.02.1983) ile Adli Tıp Enstitüsüne bağlı olarak Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Tıp Bilimleri Anabilim Dalı ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı açılmıştır. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 0l/07/2010 tarihli toplantısında Adli Tıp Enstitüsü bünyesinde bulunan “Fen Bilimleri”, “Tıp Bilimleri” ve “Sosyal Bilimler” anabilim dalları kapatılmış; “Adli Biyoloji”, “Adli Genetik”, ‘Adli Toksikoloji” ve “Kriminalistik” anabilim dalları ile birlikte “Adli Psikoloji” Anabilim Dalı kurulmuştur. Sosyal Bilimler Anabilim Dalı ve Adli Psikoloji Anabilim Dalı altında sırasıyla Prof. Dr. Yıldız KUZGUN (Göreve Başlama: 30.05.1988), Prof. Dr. Sema KANER (Göreve Başlama: 27.02.1997), Prof. Dr. Hatice Gülsen ERDEN (Göreve Başlama: 05.12.2005), Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN (Göreve Başlama: 21.10.2013) ve Prof. Dr. Hatice Gülsen ERDEN (Göreve Başlama: 21.10.2016) Anabilim Dalı başkanlığı yapmışlardır. Bu görevi halen Prof. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ (Göreve Başlama: 26.07.2022) yürütmektedir.

Ders veren öğretim üyelerimiz:

 • Prof. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Prof. Dr. Şennur TUTAREL KIŞLAK
 • Prof. Dr. Hatice DEMİRBAŞ (Hacı Bayram Veli Üniversitesi Psikoloji Bölümü)
 • Doç. Dr. Fatma YILDIRIM
 • Dr. Öğr. Üyesi Özgür GÜLDÜ
 • Dr. Öğr. Üyesi Belgin ÜSTÜN GÜLLÜ (Düzce Üniversitesi Psikoloji Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma UÇAR BOYRAZ

Program Hakkında

Adli Kimya ve Adli Toksikoloji, toksikolojinin ve kimyanın hukuk alanına uygulanmasıdır. Asıl amacı biyolojik örneklerde alkol ve yasadışı maddeler dahil olmak üzere toksinlerin varlığını tespit etmektir. Patlayıcı madde ve atış artıkları analizleri de adli kimya alanının uygulama alanlarındadır. Bu program, adli toksikoloji teorisini suç, işyeri madde testi, doping ve ölüm soruşturması dahil olmak üzere farklı vaka türleri bağlamına yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Ölümle ya da ciddi yaralanma ile sonuçlanan zehirlenme vakalarında, maruz kalınan kimyasal maddenin tesbiti ve doz-etki ilişkisinin yorumlanmasında Adli Bilimler alanına yardımcı olabilecek uzmanlar yetiştirmek amacıyla lisansüstü araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bu program dahilinde paydaşlara rutin analiz hizmeti de verilmektedir.

Amaç

Adli Kimya ve Toksikoloji alanında teorik bilgiye sahip ve uygulama yapabilen yetkinleşmiş eleman yetiştirmek, bu alana bilimsel temel kazandırmak, araştırmalar yapmak ve projeler üretmektir.

Program Yeterlilikleri Özeti

Öğrenciler gözetim zincirinden vaka stratejisine, biyolojik örneklerin hazırlanmasına ve ileri enstrümantal analize, kanıtların yorumlanması ve raporlanmasına kadar yüksek kaliteli adli toksikoloji kanıtlarının sağlanmasına ilişkin süreçler hakkında bilgi edinme fırsatına sahiptir. Adli Kimya ve Adli Toksikoloji alanında bilirkişilik yapabilme, alanında araştırmalar yapabilme ve yeni projeler üretebilme, sonuçlar hakkında fikir yürütebilme, disiplinler arası çalışmalara katılabilme ve alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşabileceği sorunlara çözüm yolları bulabilme yeterliliğine sahip olmaktır.

Akademik Kadromuz:

 • Prof. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
 • Doç. Dr. Mehmet GÜMÜŞTAŞ
 • Arş. Gör. Dr. Kenan Can TOK

Kriminalistik Anabilim Dalı’nda Kriminalistik Yüksek Lisans, Kriminalistik Doktora programlarında akademik gelişimine devam eden lisans üstü öğrencilerimiz, olay yerinden elde edilen ve delil olma potansiyeli taşıyan bulguların, laboratuvar yöntemleri uygulanarak mahkeme tarafından kabul edilen delillere dönüşmesinde izlenen sürece tanıklık etmektedir. Olay Yeri İnceleme, Delil ve Bilirkişilik, Adli Tıp, Adli Otopsi, Kriminalistikte Analiz Yöntemleri, Bilirkişilik Uygulamaları, Adli Psikiyatri, Çocuk İstismarı ve İhmali, Patlayıcılar, Balistik ve KBRN dersleri programlarımızda yer almaktadır.

Akademik Kadromuz:

 • Prof. Dr. Nergis CANTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)

Ders veren öğretim üyelerimiz:

 • Prof. Dr. Gürol CANTÜRK
 • Prof. Dr. Gökhan İbrahim ÖĞÜNÇ
 • Prof. Dr. Ercan SEYHAN
 • Prof. Dr. Aybüke TURAN