Adli biyolojiden adli entomolojiye, adli entomotoksikolojiden adli prosedüre, moleküler biyoloji ve genetikten besin maddelerinin biyolojik ve bakteriyolojik incelemelerine giden yolda olay yeri inceleme ve adli toksikolojik araştırmalarla gizemleri aydınlatmak için alacağınız eğitim adli biyoloji anabilim dalında verilmektedir. Geleceğin adli biyoloji bilirkişilerinin yetişmekte olduğu anabilim dalımızda, öğrencilerimiz, adli moleküler genetik, adli entomoloji ve adli biyoloji laboratuvarlarında görerek, yaparak ve sorgulayarak alanında deneyimli öğretim üyelerinden aldıkları eğitim sonucunda adli bilimci nosyonuna sahip olmaktadır.

Öğretim elemanları:

  • Doç. Dr. Halide Nihal AÇIKGÖZ (Anabilim Dalı Başkanı)
  • Doç. Dr. Dilek KAYA AKYÜZLÜ

Anabilim Dalımızda bilimsel araştırmalar yürütülmekte, yakın zamanda Y. Lisans eğitimi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Araştırma konuları genetik polimorfizm, mtDNA hasarı ve Genetik Polimorfizm-Toksik etki ilişkisi olmak üzere 3 ana başlıkta özetlenebilir.

Yüksek lisans için, lisans düzeyinde Psikoloji Bölümünden mezun olmak; Doktora için Yüksek lisans düzeyinde Psikoloji Bilim ünvanı almak koşulları gerekmektedir.

Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Bilim Dalında Tezli ve tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları uygulanmaktadır. Yüksek Lisans için, lisans düzeyinde Eczacılık Fakültesi, Kimya, Biyoloji bölümleri veya benzer eğitim veren Fakültelerden mezun olmak; Doktora için; Tıp doktoru veya denkliği uygun görülen ilgili dallardan Yüksek Lisans diploması sahibi olmak gerekmektedir. AAS, GC/MS, GC/FID ve HPLC cihazlarının yer aldığı üç laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda, Anabilim Dalına gelen numunelerin toksikolojik analizleri ve Yüksek Lisans, Doktora Tezleri yapılmaktadır.

Anabilim Dalında Fizik İncelemeler ve Kriminalistik Programında Yüksek Lisans Programı, Kriminalistik Doktora Programı yürütülmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora için, Fen ve Mühendislik öğretimi veren Fakültelerden, Polis Akademisi Adli Bölümünden veya Jandarma Subay Okulundan mezun olmak koşulu aranmaktadır.