DNA İzolasyon Laboratuvarında, PCR bazlı tekniklerde kullanılmak üzere çeşitli biyolojik örneklerden geleneksel yöntemlerle ya da ticari kitlerle genomik DNA izolasyonu yapılmaktadır. Ayrıca, bu laboratuvarda bulunan soğutmalı santrifüjler (açılır rotor kapaklı) kullanılarak, epigenetik analizlerin ön çalışmaları gerçekleştirilmektedir. PCR yöntemi çoğaltılan PCR ürünleri ve restriksiyon enzimleri ile kesilmiş PCR ürünleri (RFLP) agaroz jel elektroforezinde yürütülerek görüntülenmektedir. “Genetik ve Adli Biyoloji Uygulamaları”, “Adli Genetik” ve “Adli Biyoloji” derslerinin uygulamaları da bu laboratuvarda sürdürülmektedir.

Laboratuvar Sorumlusu: Doç. Dr. Dilek KAYA-AKYÜZLÜ