VİZYON

Ulusal ve uluslararası akademik işbirliği sağlayarak interaktif bilgiyi sürekli güncel tutan. Öğrencileri araştırmaya yönlendiren öğretim ve öğrenme yöntemlerini yoğun olarak kullanan. Çağdaş, aktif ve katılımcı bir eğitim anlayışından hareketle uluslararası mesleki ve akademik standartlara sahip bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmak.

MİSYON

Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma yapmak, ekspertiz yapabilecek uzman ile bu alanlarda öğretim elemanı yetiştirmek. Lisansüstü öğrencileri, bilimde çağdaş, konularında uzman ve donanımlı, yapıcı, yaratıcı, meslek ahlakına ve evrensel değerlere sahip sorumlu yurttaşlar olarak ve yaşam boyu eğitimin önemine inanan verimli profesyoneller olarak yetiştirmek.