Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü olarak, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun öngördüğü alanlarda lisansüstü eğitim öğretim ve araştırma yapmak, ekspertiz yapabilecek uzman ile bu alanlarda öğretim elemanı yetiştirmek üzere 28 Mart 1983 tarihinde 2809 sayılı Kanunla kurulmuştur. 1983 – 1985 yılları arasında Enstitü Müdürlüğü görevini Prof. Dr. Adnan ÖZTÜREL; 1985 – 1989 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Özer KENDİ; 1989 – 1991 yılları arasında, Prof. Dr. İbrahim TUNALI; 1991-2003 yılları arasında Prof. Dr. Bahattin KORUCU; 2003 – 2010 yılları arasında Prof. Dr. Halil GÜMÜŞ, 2010 – 2013 yılları arasında Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU; 2013 – 2015 yılları arasında  Prof. Dr. İsmail Hamit HANCI; 22 Ocak 2015 – 14 Şubat 2016 tarihleri arasında Prof. Dr. Aslıhan GÜRBÜZ; 15 Şubat 2016 – 3 Kasım 2022 tarihleri arasında Prof. Dr. H. Sinan SÜZEN  Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. Prof. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU 21 Haziran 2023 tarihinden itibaren Enstitü Müdürlüğüne atanmıştır.

Adli Tıp Enstitüsünün adı,  25.10.2010 tarih ve 2010/1046 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adli Bilimler Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. Enstitü, Adli Toksikoloji, Kriminalistik, Adli Biyoloji, Adli Genetik ve Adli Psikoloji olmak üzere beş anabilim dalına sahiptir. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.05.1993 tarih ve 93.19.794 sayılı kararı gereği, tüm lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı altında sürdürmektedir. Diğer faaliyetlerini Rektörlüğe bağlı olarak sürdürmektedir.

MÜDÜRLERİMİZ

Prof. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU
Prof. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU2023 -
Adli Bilimler Enstitüsü
Adli Toksikoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. H. Sinan SÜZEN
Prof. Dr. H. Sinan SÜZEN2016 - 2022
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Aslıhan GÜRBÜZ
Prof. Dr. Aslıhan GÜRBÜZ2015 - 2016
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI2013 - 2015
Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU2010 - 2013
Adli Bilimler Enstitüsü
Adli Toksikoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Halil GÜMÜŞ
Prof. Dr. Halil GÜMÜŞ2003 - 2010
Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Bahattin KORUCU
Prof. Dr. Bahattin KORUCU1991 - 2003
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. İbrahim TUNALI
Prof. Dr. İbrahim TUNALI1989 - 1991
Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. İ. Özer KENDİ
Yrd. Doç. Dr. İ. Özer KENDİ1985 - 1989
Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜREL
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜREL1983 - 1985
Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı