08-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Muğla – Marmaris’de Adli Bilimciler Derneği ve Adli Tıp Uzmanları Derneği katkılarıyla gerçekleştirilen Adli Bilimler Bahar Sempozyumu 30 sözel bildiri ve 83 poster sunumu ile gerçekleştirildi.

Kongre Başkanı ve Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Hamit Hancı ve Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Kongre Eş Başkanı Prof.Dr. Nadir Arıca’nın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte,

1. Oturumda, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İmdat Elmas ülkemizde adli bilimler akademik yapılanmasının değişimi ve gelişimine dikkat çeken bir sunum yaptı. Bu oturumda Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü nden Doç. Dr. Nergis Cantürk fetüs ve infant kimliklendirilmesinde diş gelişimin önemi ve bu alanda neonatal çizginin kullanımın ehemmiyetini vurguladı. Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Aslıhan Avcı Nütrosotikler ve adli alanda kullanımları konusunda sunumunda olay yeri incelemede sık kullanılan luminolün sonuçlarının siyah, yeşil ve beyaz çay kullanımı ile baskılandığını belirtti.

2. Oturumda Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Mukaddes Gürler postmortem ateşli silah yaralarında ve kontrol cilt örneklerinde indüktif eşleşmiş plazma kültür spektromekresi ile atış artıkları analizinde iki yıllık deneyimlerini paylaştı. Jandarma Kriminal Daire Başkanlığında Özcan Yıldız Felaket kurbanlarının kimliklendirilmesinde DNA’nın rolü ve önemi üzerine sunumlarını gerçekleştirdi. Bu oturumda son konuşmacı Azerbaycan Adli Tıp kurumundan Dr. Hikmet Zeynalov Azerbaycan’da yenidoğan dışı pediatrik medikolegal otopsi bulgularındaki 15 yıllık deneyimini ve Kardiyak kökenli ölüm olgularında klinik patolojik korelasyon sonuçlarını katılımcılar ile paylaştı.

3. Oturumda; Ankara Üniversitesi Nükleer  Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Niyazi Meriç in toplu mezarlarda tarihlendirme bildirisinden sonra , Jeo. Yük. Müh. Murat Mert, Antro. Çilem Sönmez ve Bio. Merve Parlakgörür sunumlarını yaptı. Doç. Dr. Meriç; Toplu mezarlarda tarihlendirme için kullanılan teknikleri ve uygun teknik seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durdu. Jeo. Mert’in toprak analizi ve olay yeri çalışmalarında yapılan uygulamalara değindiği sunumu olay yeri incelemelerinde kepçe gibi büyük araçların kullanılmaması gibi önemli uyarılar içerdi. Ardından söz alan Antrop. Sönmez, kafa iskeletindeki kültürel deformasyonların toplumda statü işareti olduğunu ve bu bilginin kimliklendirme önemli olduğunu belirtti. Bio. Parlakgörür adli antropolojide iskeletin verdiği bilgiler ve bu alanda yapılan çalışmaları anlattı.

4. Oturum, postmortem toksikolojik incelmelerde topraktan elde edilen örnek incelemesinin önemini anlatan Jeo. Yük. Müh. Murat Mert’in sunusu ile başladı. Doç Dr. Mukaddes Gürler’in postmortem biyokimyasal tetkikler üzerine gerçekleştirdiği sunumu ve Dr. Sultan Pehlivanın Adli Patoloji sunumu ile devam eden oturum Kriminal Polis Labratuvarlarından İsmail Kuşoğlu’nun Adli Mücevher başlıklı sunumu ile sona erdi.

2 gün Prof. Dr. Aslıhan Avcının Başkanlığında Yasemin Kartal’ın Kurşun Toksisitesinin adli bilimler açısından önemi üzerinde duran konuşması ile başladı. Ardından söz alan Adli Tıp Kurumundan Dr. Ebru Gürleyik toksikolojik örnek incelemelerinde karşılaşılan önemli preanalitik hatalar ve alınması gereken önlemler üzerinde durdu. Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü nden Dr. Zeliha Kayaaltı çok sayıda şüphelinin olduğu adli olayların aydınlatılmasında göz rengi polimorfizminin daha ucuz, hızlı ve öncül bir eleme yöntemi olabileceğini söyledi. Oturum Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Kim. Yücel Dener’in Türkiye’deki sahte ilaç tespit ve analiz yöntemleri sunumu ile sona erdi.

6. oturum Kriminal Polis Labratuvarından’den Ferhat Ertuğrul’un korunaklı imza atmanın erken dönemde eğitim sistemine dahil edilmesi ve imza incelemeleri ile ilgili bilgi verdiği sunumu ile başladı. Biomüh. Emine Firdevs Yıldırım’ın mtDNA analizi ve bu alanda adli bilimlerde yapılan çalışmalara değindiği sunumu geçmişte mtDNA’nın kullanıldığı önemli örnekler ile sona erdi. Jandarma Kriminalden en Ömer Özer’in adli konuşmacı tanımasında kullanılan parametreleri anlattığı sunumu ile oturum sona erdi.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Yağmur’un başkanlığında gerçekleşen 7. oturum da poster tartışmalarına yer verildi.

8. oturum, Polis Akademisinden Yrd. Doç. Dr. Yasin Ataç’ın başkanlığında Polis Kriminalden Sadık Arın’ın Fiziksel hasarlı dijital cihazlardan veri kurtarma çalışmalarını anlattığı sunumu ile başladı. Ardından Ankara Kriminal Polis Labratuvarı Müdürü Dr. Taner Bora yakalanan ektazi tabletlerinde kullanılan fiziksel analiz parametrelerini anlattı. Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü nden Bio. Merve İyras’ ın Endemik türlerin kaçakçılığının dünya ekolojisi açısından önemini anlattığı sunumu ile devam etti. Sağlık Bakanlığından Dr. Tayfun Arık’ ın Vitröz sıvının adli analizlerde kullanımını sunusu ve Jandarma Kriminalden Erkan Burucu’nun ses kayıtlarının zaman bağlı değişimlerinin adli açıdan incelenmesini anlattığı sunu ile sona erdi.

Adli Psikoloji alanında uzman psikologlarının sunularını gerçekleştirdiği 9. oturum Psik. Kemal Özkul’un başkanlığında gerçekleşti. Bu oturumda Psik. Gülşah Yıldız Psikolojik otopsinin adli alanda uygulanmasındaki önemi üzerinde yaptığı sunu ile başladı. Psik. Çiğdem Ünlü Çeber’ in uykunun adli olaylarda önemi sunusu ve Psik. Gökçe Baykuzu’nun bellek çalışmaları konulu anlatımı ile devam etti. Oturum sonunda Psik. Melike Ceylan’ ın beden diline adli bakış konulu sunumu ile sona erdi.

Son gün Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü nden Dr. Dilek Akyüzlü’nün Bağımlılık yapan maddelerde kullanılan biyolojik örneklere genel bakış başlıklı konuşması ile başladı. Ardından KKTC den Fezile Özdemir’ in KKTC’ de olay yeri incelemelerini anlattığı sunum katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi. Bu oturumda söz alan Ankara KPL’ den Erhan Gürsaçlı adli dilbilim çalışmaları ve konuşma incelemeleri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Bio. Kenan Can Tok’un kimyasal ve biyolojik silahları anlattığı sunum ile sona erdi.

Sempozyumun son oturumunda; konuşmacı Akdeniz Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Seda Bayraktar Trafik Kazaları sonrası travma sonrası gelişim ve etkileyen faktörlerin incelemesi üzerine sunusu ile başladı. Yasemin Kartal’ın Kimerizm konusunun adli bilimler açısından önemine değindiği sunumu ve sonrasında Cumhuriyet Üniversitesinden Dr. Ramazan İlhan’ın Adli olgularda organ nakli olgularını değerlendirildiği sunumları ile devam etti. Son olarak Psik. Kemal Özkul’un borderline kişilik bozukluğu ve BKB olgularının cezai ehliyetlerinin tartışıldığı oturum ile sempozyum sona erdi.

Kongre düzenleme kurulu ile tüm konuşmacılara ve katılımcılara, kongrede emeği olan herkese teşekkür ederiz.

Kongre Fotoğrafları https://plus.google.com/photos/114249692967547857497/albums/6012222821768142417 adresindedir.

Kongre sunumlarının özet metinlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız. Biyoterörizm ve Gıda Savunması, Darp Nedeniyle Adli Rapor Düzenlenen 3172 Olgunun Değerlendirilmesi, Kardiyak kökenli ölüm olgularında klinik-patolojik korelasyon, Nutrasötikler & Adli Bilimler DNA ya Dayalı Kimliklendirme, İskeletimizdeki Konuşan Şifreler, Vitröz Sıvının Adli Tıp Uygulamalarında Kullanımı, Neonatal Çizgi ve Adli Bilimlerdeki Önemi