ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DİSİPLİNLERARASI ADLİ BİLİMLER ANABİLİM DALI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDAN ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK DERS ALMA İŞLEMLERİ

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen tarihler arasında başvuru yapılacak olan Anabilim Dalına aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır;
  1. Mezun öğrenciler için diploma örneği (onaylı), Lisans öğrencileri için son sınıf öğrencisi olduklarına dair öğrenci belgesi, yabancı uyruklu veya yurt dışında öğrenim görmüş öğrenciler için diplomanın noter onaylı tercümesi (1 adet)
  2. Nüfus cüzdanı örneği, yabancı uyruklular için Pasaportunun Türkçe Tercümeli ve onaylı örneği, varsa T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden alınmış YU numarası
  3. Özel Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız
  4. 2 adet Biyometrik Fotoğraf

 

 • Özel Öğrenci kayıt hakkı kazanan (Enstitü web sayfasında ilan edilen) adaylar tarafından ilan edilecek tarihler tarihler arasında Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimine aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır;
  1. Öğrenci Ders Bildirim Formu;  indirilir ve aktif dönemde alınacağı belirtilen dersler, öğrenci ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalanır.
  2. Banka Dekontu

 
NOT: * Özel öğrencinin bir derse kayıt yaptırabilmesi için, seçmiş olduğu derste en az bir Enstitü Öğrencisinin kayıtlı olması gerekir. (Ders ve kayıtlı öğrenci bilgileri için Anabilim Dalı ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.)