Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü olarak, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun öngördüğü alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma yapmak, ekspertiz yapabilecek uzmanlar ile bu alanlarda öğretim elemanı yetiştirmek üzere 28 Mart 1983 tarihinde 2809 sayılı Kanunla kurulmuştur. 1983-1985 yılları arasında Enstitü Müdürlüğü görevini Prof.Dr. Adnan ÖZTÜREL; 1985-1989 yılları arasında Yrd.Doç.Dr. Özer KENDİ; 1989-1991 yılları arasında, Prof.Dr. İbrahim TUNALI; 1991-2003 yılları arasında Prof.Dr. Bahattin KORUCU; 2003-2010 yılları arasında Prof. Dr. Halil GÜMÜŞ, 2010-2013 yılları arasında Prof.Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU; 2013-2015 yılları arasında  Prof.Dr. İsmail Hamit HANCI; Prof.Dr. Aslıhan AVCI 22 Ocak 2015- 14 Şubat 2016 tarihlerinde Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. Prof.Dr.H.Sinan SÜZEN, 15 Şubat 2016  tarihinden itibaren Enstitü Müdürlüğüne atanmıştır.

Adli Tıp Enstitüsünün adı,  25.10.2010 tarih ve 2010/1046 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adli Bilimler Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. Enstitü, Adli Toksikoloji, Kriminalistik, Adli Biyoloji, Adli Genetik ve Adli Psikoloji olmak üzere beş anabilim dalına sahiptir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.05.1993 tarih ve 93.19.794 sayılı kararı gereği, tüm lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı altında sürdürmektedir. Diğer faaliyetlerini Rektörlüğe bağlı olarak sürdürmektedir.

MİSYON

Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma yapmak, ekspertiz yapabilecek uzman ile bu alanlarda öğretim elemanı yetiştirmek. Lisansüstü öğrencileri, bilimde çağdaş, konularında uzman ve donanımlı, yapıcı, yaratıcı, meslek ahlakına ve evrensel değerlere sahip sorumlu yurttaşlar olarak ve yaşam boyu eğitimin önemine inanan verimli profesyoneller olarak yetiştirmek.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası akademik işbirliği sağlayarak interaktif bilgiyi sürekli güncel tutan. Öğrencileri araştırmaya yönlendiren öğretim ve öğrenme yöntemlerini yoğun olarak kullanan. Çağdaş, aktif ve katılımcı bir eğitim anlayışından hareketle uluslararası mesleki ve akademik standartlara sahip bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmak.

ANABİLİM DALLARI

1. ADLİ TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI: Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Bilim Dalında Tezli ve tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları uygulanmaktadır. Yüksek Lisans için, lisans düzeyinde Eczacılık Fakültesi, Kimya, Biyoloji bölümleri veya benzer eğitim veren Fakültelerden mezun olmak; Doktora için; Tıp doktoru veya denkliği uygun görülen ilgili dallardan Yüksek Lisans diploması sahibi olmak gerekmektedir. AAS, GC/MS, GC/FID ve HPLC cihazlarının yer aldığı üç laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda, Anabilim Dalına gelen numunelerin toksikolojik analizleri ve Yüksek Lisans, Doktora Tezleri yapılmaktadır.

2. KRiMiNALiSTiK ANABİLİM DALI: Anabilim Dalında Fizik İncelemeler ve Kriminalistik Programında Yüksek Lisans Programı, Kriminalistik Doktora Programı yürütülmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora için, Fen ve Mühendislik öğretimi veren Fakültelerden, Polis Akademisi Adli Bölümünden veya Jandarma Subay Okulundan mezun olmak koşulu aranmaktadır.

3. ADLİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI: Anabilim Dalımız Adli Tıp Kurumu Kanunu ve bu kanunun uygulama yönetmenliğinde belirtilen bilgi vermek üzere programlar ve ayrıca Adli Tıp Enstitüsüne ve bu alandaki çalışma alanına eleman yetiştirmek gayesini hedef alarak Adli Biyoloji Y. lisans ve Doktora programları tertip etmekte ve bu programların teorik ve pratiğini öğretmektedir.

4. ADLİ GENETİK ANABİLİM DALI: Anabilim Dalımızda bilimsel araştırmalar yürütülmekte, yakın zamanda Y. Lisans eğitimi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Araştırma konuları genetik polimorfizm, mtDNA hasarı ve Genetik Polimorfizm-Toksik etki ilişkisi olmak üzere 3 ana başlıkta özetlenebilir.

5. ADLİ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI: Yüksek lisans için, lisans düzeyinde Psikoloji Bölümünden mezun olmak; Doktora için Yüksek lisans düzeyinde Psikoloji Bilim ünvanı almak koşulları gerekmektedir.

Enstitümüze ait tanıtım broşürüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.