Weldejeworgıs Hndeya GEBREHIWOT’ın Seminer Sunumu

Enstitümüz Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Weldejeworgıs Hndeya GEBREHIWOT’ın Prof.Dr. Bengi USLU’nun danışmanlığında “YBSK Yöntemi İle Pestisitlerin Analizleri” konulu seminer sunumu, 08.01.2019 Salı Günü 11:30’da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Seminer Salonda yapılacaktır.