ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LABORATUVAR HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ
SIRA Klinik Kodu Adli Kodu İŞLEM ADI
A) Toksikolojik Analizler
1 AB001 Narkotik Madde Analizleri (Her Bir Narkotik Madde İçin İTK, Renk Testi, Mikroskobik İnceleme, GC/MS, GC/FID Analizleri)
2 AB120370 AB002 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi (Her Bir Örnek İçin)
3 AB003 Sistematik Toksikolojik Analiz (Her Bir Örnek İçin)
4 AB004 Alkol Analizi (Biyolojik Örneklerde HS/GC/FID İle Analiz) – (Her Bir Örnek İçin)
5 AB351390 AB005 Uçucu Madde Analizi (Biyolojik örneklerde HS/GC/MS ile analiz) – (Her Bir Örnek İçin)
6 AB351440 AB006 Karboksihemoglobin (COHb) Analizi – (Her Bir Örnek İçin)
7 AB007 Patlayıcı Madde Analizi – (Her Bir Örnek İçin)
8 AB008 Pestisit Analizi – (Her Bir Örnek İçin)
9 AB009 Atış Artığı Analizi – (Her Bir Örnek İçin)
10 AB010 İlaç Düzeyi Analizi – (Her Bir Örnek İçin)
11 AB011 Saçta Uyuşturucu Madde Analizi
12 AB012 Saçta Alkol Biyobelirteçleri Analizi
13 AB013 Saçta Segmental Analiz
14 AB014 Kanda Peth Analizi
15 AB015 Entomolojik Narkotik Madde Analizleri (Her Bir Narkotik Madde İçin İTK, Renk Testi, Mikroskobik İnceleme, GC/MS, GC/FID Analizleri)
16 AB016 Entomolojik Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi (Her Bir Örnek İçin)
B) Entomolojik Analizler
17 AB017 Tür Tayini (Entomolojik Yöntem) Her Bir Örnek için Mikroskobik İnceleme
18 AB018 Tür Tayini (Entomolojik Yöntem) Her Bir Örnek için DNA analizi
19 AB019 Ölüm Zamanı Tahmini (Entomolojik Yöntem) (Örnek Alma, Yetiştirme, Tür Tayini, Yumurtlamanın Hesaplanması, Ölüm Zamanının Tahminini ve Raporlamayı İçerir)
C) HPLC Analizleri
20 AB020 Sıvı Kromatografi (HPLC) Yöntem Geliştirme (Tek bileşen) *
21 AB021 Sıvı Kromatografi (HPLC) Yöntem Geliştirme (ilave analit)*
22 AB022 HPLC Analitik Yöntem Validasyonu
23 AB023 HPLC Analitik Kolon ve Koruyucu Kolon Kullanım Bedeli
24 AB024 HPLC Koruyucu Kolon Kullanım Bedeli
25 AB025 HPLC analizi için Numune Hazırlama **
26 AB026 Numune başına Analiz Bedeli (1 analit, 1 numune)
27 AB027 Tekrarlı Analiz (1 analit, 1 tekrar)
D) GC-MS Analizleri
28 AB028 GC-MS numune hazırlama ve türevlendirme
29 AB029 GC-MS Yöntem Geliştirme (Tek bileşen)
30 AB030 GC-MS Yöntem Geliştirme (İlave analit)
31 AB031 GC-MS Kalitatif Tek Bileşen
32 AB032 GC-MS Kalitatif (İlave analit)
33 AB033 GC-MS Kütüphane Taraması (Numune Başına)
34 AB034 GC-MS Kantitatif Analiz
35 AB035 GC-FID Etken madde içerisinde uçucu bileşen analizi (1 analit, 1 numune)
36 AB036 GC-FID Etken madde içerisinde uçucu bileşen analizi (ilave bileşen)
37 AB037 GC-FID tekrarlı analiz (1 analit 1 tekrar)
38 AB038 GC-FID Yağ Asidi Analizi Kalitatif (37 standart)* (1 numune)
39 AB039 Head Space GC-FID ile dezenfektan uçucu bileşen içerik analizi
40 AB351380 AB040 Head Space GC-FID analiz
41 AB041 Saf Su (Litre başına)
42 AB042 Ultra Saf Su (Litre başına)
43 AB043 pH Metre Kullanım (Ölçüm başına)
E) Adli Biyoloji ve Adli Genetik Analizleri
44 AB044 Biyolojik Materyalde Otozomal STR DNA İncelemesi (DNA İzolasyonu, Multiplex PCR, Kapiller Elektroforez Analizi)
45 AB045 Nesep Tayini (Babalık testi)
46 AB350840 AB046 Mitokondrial DNA İncelemesi (MtDNA Control Bölgesi HV1, HV2, HV3)
47 AB047 Çeşitli lekelerden kan, tükürük, semen tayini
48 AB048 SNP DNA ve STR İncelemesi (Genotipten Fenotip Tayini, Coğrafi Bölge Tayini, Kimliklendirme SNP Bölgeleri İncelemesi)
49 AB049 İleri Ek DNA Analizi (Y-STR, X-STR vb) (Örnek Başına Her Bir Çalışma İçin)
50 AB050 DNA izolasyonu (Her Bir Biyolojik Örnek İçin)
51 AB051 “Kantitatif RT- PCR (Her Bir Biyolojik Örnek İçin)

-Gen ifadesi analizi

-SNP Analizi

-miRNA ifadesi

-HRM Analizi

-Epigenetik Analizler”

52 AB052 RNA İzolasyon (Trizol kullanılarak)
53 AB053 miRNA izolasyonu (kit kullanılarak)
54 AB054 cDNA sentezi
55 AB100350 AB055 RT-PCR
56 AB056 RFLP ile genotiplendirme (insan örneklerinden)
57 AB057 Primer tasarımı ve PCR ve/veya RFLP optimizasyonu
58 AB058 ELISA (Talep sahibi tarafından sağlanacak kit ile)
59 AB059 COMET Analizi (Kandan)
60 AB060 DNA ve RNA bütünlük ve miktar tayini (Elektroforez ve nanodrop ile)
61 AB061 SDS-PAGE ve Urea-PAGE
62 AB100330 AB062 Western Blotlama (Antikor talep eden kişi/kuruluş tarafından karşılanır)
63 AB100330 AB063 Northern Blotlama (Prob talep eden kişi/kuruluş tarafından karşılanır)
64 AB064 Haploptip Analizi
65 AB065 Agaroz jel elektroforezi ve jel görüntüleme
F) Bilimsel Görüş
66 AB066 Nebile DAĞLIOĞLU Bilimsel Görüş
67 AB067 Nergis CANTÜRK Bilimsel Görüş
68 AB068 Dilek AKYÜZLÜ Bilimsel Görüş
69 AB069 Mehmet GÜMÜŞTAŞ Bilimsel Görüş
70 AB070 Halide Nihal AÇIKGÖZ Bilimsel Görüş
* Kantitatif tayin ve metot geliştirme için analitik saflıkta standart referans madde/çözelti numune ile birlikte teslim edilmelidir. Numune sıvı halde ise analit içermeyen sıvı da (blank çözelti) ayrıca teslim edilmelidir. Katı numuneler için uygun çözücü bilgisi paylaşılmalıdır. Mevcut kolonların kullanılması durumunda kolon kullanım ücreti yansıtılacaktır.
** Numune hazırlama basamakları analit ve ortam için spesifik özellik taşımaktadır bu sebeple fiyat analizden önce bildirilecektir.
*** Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, bu belgenin tüm bölümlerinde ve analiz ücretlerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Listede belirtilen ücretler merkezimizde rutin yapılan analizler için geçerlidir.
Bunun haricinde yapılacak olan analizler için istenilen özelliklere göre ücretlendirme yapılır.
Özel numuneler için laboratuvarımızla iletişime geçiniz.