Doç. Dr. Dilek KAYA AKYÜZLÜ;

TÜBİTAK BİÇABA programı kapsamında yürütücüsü olduğum TÜBİTAK projesinde, depremlerden doğrudan etkilenen 1 lisans, 1 yüksek lisans, 1 doktora öğrencisi ve 1 doktora sonrası araştırmacı için burs sağlanacaktır. Projenin yürütüleceği il Ankara’dır.

İlgili alanlar:
Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji
Y. Lisans, Doktora ve Doktora sonrası: Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Adli Biyoloji, Adli Toksikoloji

İletişim: kayadilek79@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Selin ÖZKAN KOTİLOĞLU;

TÜBİTAK BİÇABA programı kapsamında yürütücüsü olduğum TÜBİTAK projesinde, depremlerden doğrudan etkilenen 1 lisans, 1 yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisi için burs sağlanacaktır. Projenin yürütüleceği il Ankara’dır.

İlgili alanlar:
Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji
Y. Lisans ve Doktora: Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji

İletişim: selin.ozkan@ahievran.edu.tr