Enstitümüz Adli Biyoloji Doktora programı öğrencisi Tuğba TEZCAN’ın, Doç. Dr. Dilek AKYÜZLÜ’nün danışmanlığında
“MİKRORNA’LARIN İLAÇ METABOLİZMA ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI” konulu seminer sunumu, 12.01.2021 Salı Günü 10:00’da e-KAMPÜS (Ankara Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden online yapılacaktır.
https://eu.bbcollab.com/guest/6b04512ed1ce448fb0aa6d7d01d614c4