Enstitümüz Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Ertan TOSUNOĞLU’nun, Doç.Dr. Mehmet GÜMÜŞTAŞ’ın danışmanlığında “ Sahte içki kaynaklı zehirlenmeler: Hukuki ve adli toksikolojik boyutu ” konulu seminer sunumu, 15.12.2020 Salı Günü 11:00’da ANKUZEM (Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi) Sistemi üzerinden online yapılacaktır.