Enstitümüz Adli Kimya ve Adli Toksikoloji doktora programı öğrencisi Fezile ÖZDEMİR’in, Prof.Dr. H.Sinan SÜZEN’in danışmanlığında hazırladığı “Şizofreni Hastalarında Klozapin ve Norklozapin Kan Plazma Düzeylerine ABCB1 3435C>T ve UGT1A4 L48V Polimorfizmlerinin Etkisi” konulu tez sınavı 04.02.2020 Salı günü Saat: 15.30 da Enstitümüzde yapılacaktır.