Enstitümüz Adli Kimya ve Adli Toksikoloji doktora programı öğrencisi Bilge Ahsen KARA’nın, Prof.Dr. H.Sinan SÜZEN’in danışmanlığında hazırladığı “Omega1 ve Omega2 Gen Polimorfizmlerinin Talasemi Hastalarındaki Kan Metal Düzeylerine Etkisi” konulu tez sınavı 30.01.2020 Perşembe günü Saat: 10.30 da Enstitümüzde yapılacaktır.