Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalından, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca “Özel Öğrenci” olarak ilk kez ders almak isteyenlerin 05 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 10:00’da Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenecek görüşmeye katılmaları gerekmektedir. Görüşmeye gelen adayların Lisans diploması (mezuniyet belgesi) aslı ya da onaylı fotokopisi (öğrenci olanlar için son sınıf olduğunu gösterir öğrenci belgesi), not durum belgesi, kimlik fotokopisi ile 2 adet biyometrik fotoğrafı yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Özel öğrencilik başvuruları uygun bulunan adaylar, gerekli işlemleri tamamlamaları halinde özel öğrencilik haklarından yararlanabileceklerdir.
Not: Adli Psikoloji alanında özel öğrenci alınmayacaktır.