Enstitümüz Adli Psikoloji Doktora programı öğrencisi Gülçin ORHAN’ın, Prof.Dr. Betül ULUKOL’un danışmanlığında hazırladığı “Cinsel İstismar Mağduru Çocukların Adli Görüşmesini Yürüten Profesyonellerin İkincil Travmatik Stres, Tükenmişlik ve Mesleki Doyum Düzeyleri ile İlişkili Değişkenler: Türkiye Örneği” konulu tez sınavı 14.01.2020 Salı günü Saat: 12.00 da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi, Çocuk Kliniği Akademik Kurul Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.