Enstitümüz Kriminalistik Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Emre OĞUR’ un, Prof.Dr.Nergis CANTÜRK’ün  danışmanlığında “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Kaynaklı Olaylara Müdahale Esasları.” konulu seminer sunumu, 17.12.2019 Salı Günü 14:00’da Enstitümüzde yapılacaktır.