Enstitümüz Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Ayşe GÜVEN’in, Prof.Dr. H.Sinan SÜZEN’in danışmanlığında hazırladığı “Modifiye Gaz Kromatografisi-Head Space Yöntemi ile İnsan Plazmasında Toluen, Benzen, Ksilen ve Stirenin Tayin Yönteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu” konulu tez sınavı 09.10.2019 Çarşamba günü Saat: 10.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.