Enstitümüz Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Işkın YILMAZ’ın, Prof.Dr. Aslıhan GÜRBÜZ’ün danışmanlığında hazırladığı “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Doğum Kliniği’nden Toplanan Mekonyum Örneklerinde Pestisit Kalıntılarının Araştırılması” konulu tez sınavı 27.08.2019 Salı günü Saat: 13.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.