Enstitümüz Kriminalistik Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi İlker AYGENCEL’in, Prof. Dr. Betül ULUKOL’un danışmanlığında hazırladığı “2011-2015 Yılları Arasında Ankara 2. Çocuk Mahkemesi’nde Görülen Dava Dosyalarındaki Çocuk Suçluluğu Profilinin İncelenmesi” konulu tez sınavı 28.08.2019 Çarşamba günü Saat: 10.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.