Enstitümüz Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Gulıbahaer REJIEPU’nun, Prof.Dr. H.Sinan SÜZEN’in danışmanlığında hazırladığı “Sitokrom P450 2D6 Geni rs3892097 Polimorfizmi İçin Genotipik Analiz Yöntemi Geliştirilmesi” konulu tez sınavı 27.08.2019 Salı günü Saat: 10.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.