Enstitümüz Adli Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Hülya AYDIN’ın, Doç.Dr. Gülbahar BAŞTUĞ’un danışmanlığında hazırladığı “Soyutlama Becerisini Değerlendirmeye Yönelik Atasözleri Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Sağlıklı Bireylerde İncelenmesi konulu tez sınavı 26.08.2019 Pazartesi günü Saat: 10.30 da Enstitümüzde yapılacaktır.