Enstitümüz Fizik  İncelemeler  ve  Kriminalistik  Tezli  Yüksek  Lisans  programı öğrencisi Hasan UYSAL’ın, Dr.Öğr.Üyesi Nehir VAROL’un danışmanlığında hazırladığı “Kritik Kurumların Güvenliği ve Acil Durumlarda Risk Yönetimi”  konulu tez sınavı 20 Ağustos 2019 Salı günü, saat 11.00 de Üniversitemiz Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümünde yapılacaktır.