Enstitümüz Adli Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Mihriban KIRCALLIOĞLU’nun, Prof.Dr.Filiz ŞİMŞEK ORHON’ın danışmanlığında hazırladığı “Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık Duyarlılığının Sosyodemografik özellikler, Algılanan Sosyal Destek ve Ebeveyn ve Akran İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi: Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesi Örneği” konulu tez sınavı 24.07.2019 Çarşamba günü Saat: 10.00 da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yapılacaktır.