Enstitümüz Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Weldejeworgis Hndeya GEBREHIWOT’un, Prof.Dr. Bengi USLU’nun danışmanlığında hazırladığı “Bazı Pestisitlerin Sıvı Kromatografisi Yöntemi İle Eş Zamanlı Analizi” konulu tez sınavı 24.06.2019 Pazartesi günü Saat: 14.00 da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bayer Salonu’nda yapılacaktır.