Enstitümüz Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Evin TOKER’in, Prof.Dr. Aslıhan GÜRBÜZ’ün danışmanlığında hazırladığı “ Diş Hekimliğinde Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Cezai Sorumluluk ” konulu tez sınavı 13.06.2019 Perşembe günü Saat: 10.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.