Enstitümüz Adli Kimya ve Adli Toksikoloji doktora programı öğrencisi Esra BALCIOĞLU’nun, Prof.Dr. H.Sinan SÜZEN’in danışmanlığında hazırladığı “Arseniğe Maruz İşçilerde, Oksidatif Stres İlişkili Genlerdeki Polimorfizmlerin ve Kan Arsenik Düzeylerinin, DNA Hasarına Etkisi” konulu tez sınavı 11.06.2019 Saat: 10.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.