Enstitümüz Kriminalistik Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Berfin KILIMAN’ ın, Doç.Dr.Dilek AKYÜZLÜ’nün  danışmanlığında “Alkol Bağımlılığına Duyarlılıkla Gen Polimorfizmlerinin Etkisi” konulu seminer sunumu, 17.06.2019 Pazartesi Günü 14:30’da Enstitümüzde yapılacaktır.