Enstitümüz Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Issoufou BOUREMA MAHAMANE’ın Prof.Dr. Bengi USLU’nun danışmanlığında “Bazı Pestisitlerin Gaz Kromatografisi Yöntemi ile Analizi” konulu seminer sunumu, 31.05.2019 Cuma Günü 11:00’da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Seminer Salonda yapılacaktır.