Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalından, 2018-2019 Akademik 
Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliğinin 49. Maddesi uyarınca “Özel Öğrenci” olarak ilk kez ders 
almak isteyenlerin 31 Ocak 2019 Perşembe günü saat 10:00’da Anabilim 
Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenecek görüşmeye katılmaları 
gerekmektedir. Görüşmeye gelen adayların Lisans diploması (mezuniyet 
belgesi) aslı ya da onaylı fotokopisi (öğrenci olanlar için son sınıf 
olduğunu gösterir öğrenci belgesi), not durum belgesi, kimlik fotokopisi 
ile 2 adet biyometrik fotoğrafı yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
Özel öğrencilik başvuruları uygun bulunan adaylar, gerekli işlemleri 
tamamlamaları halinde özel öğrencilik haklarından 
yararlanabileceklerdir.