Enstitümüz Adli Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Abdullah Zübeyir CEYLAN’ın Prof.Dr.N.Lale ŞATIROĞLU TUFAN’ın danışmanlığında “ADLİ ENTOMOLOJİDE MİTOKONDRİYAL SİTOKROM C OKSİDAZ ALT ÜNİTE I (COI) GENİNİN KULLANILMASI” konulu seminer sunumu, 16.01.2019 Çarşamba Günü 11:00’da Enstitümüzde yapılacaktır.