Enstitümüz Fizik İncelemeler ve Kriminalistik Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Umut Hakan ÖZKARA’nın Prof.Dr. Aslıhan AVCI’nın danışmanlığında hazırladığı “Ülkemizde ve Avrupa’da Bilirkişilik Hizmeti Veren Adli Bilim Laboratuvarlarında Görev Yapan El Yazısı ve Doküman İnceleme Uzmanlarının Nitelik ve Nicelik Yönünden Karşılaştırılması ve Ülkemizdeki Bilirkişilik Sistemi İçerisinde Değerlendirilmesi.” konulu tez sınavı 21.01.2019 Pazartesi günü Saat: 14.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.