Enstitümüz Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Weldejeworgıs Hndeya GEBREHIWOT’ın Prof.Dr. Bengi USLU’nun danışmanlığında “YBSK Yöntemi İle Pestisitlerin Analizleri” konulu seminer sunumu, 08.01.2019 Salı Günü 11:30’da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Seminer Salonda yapılacaktır.