Enstitümüz Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Feray SÖNMEZ’ in Prof.Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU’nun danışmanlığında “Sağlık Turizmi ve Sağlık Turizminin Hukuki Boyutu” konulu seminer sunumu, 28.12.2018 Cuma Günü 14:00’da Enstitümüzde yapılacaktır.