Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalından 2018-2019 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 49. Maddesi uyarınca “Özel Öğrenci” olarak ilk kez ders almak isteyenlerin 07 Eylül 2018 Cuma günü saat 10:00’da Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenecek görüşmeye katılmaları gerekmektedir. Görüşmeye gelen adayların Lisans diploması (mezuniyet belgesi) aslı ya da onaylı fotokopisi (öğrenci olanlar için son sınıf olduğunu gösterir öğrenci belgesi), not durum belgesi, kimlik fotokopisi ile 2 adet biyometrik fotoğrafı yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Özel öğrencilik başvuruları uygun bulunan adaylar, gerekli işlemleri tamamlamaları halinde özel öğrencilik haklarından yararlanabileceklerdir.
Adli Psikoloji alanında özel öğrenci alınmayacaktır.

2018-19 Güz Dönemi Özel Öğrenci Başvuru İşlemleri (03-07 Eylül 2018)