Enstitümüz Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Ahmet SALTIK’ın, Prof.Dr. Yaşar BİLGE’nin danışmanlığında hazırladığı “Anayasa Mahkemesi’nin Zorunlu Aşı Uygulamasının Yasal Düzenleme Bulunmaması Gerekçesiyle Hak İhlali Olduğuna İlişkin Bireysel Başvurular Üzerine Verdiği Kararların Değerlendirilmesi” konulu tez sınavı 10.08.2018 Cuma günü Saat: 14.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.