Enstitümüz Adli Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Zerrin ÇİMEN KIYLIOĞLU’nun, Prof.Dr. Vesile ŞENTÜRK CANKORUR’un danışmanlığında hazırladığı “Algılanan Bilişsel Bozukluk Anketinin Türkçeye Uyarlanması, Bipolar Bozukluğu Olan Ötimik Hastalarda Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” konulu tez sınavı 29.06.2018 Cuma günü Saat: 14.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.