Enstitümüz Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Nasibe KIVRAK’ın, Prof.Dr. Aslıhan AVCI’nın danışmanlığında hazırladığı “Adli Hemşireliğin Bir Çalışma Alanı Olarak Olay Yeri Araştırma Hemşireliği Kavramına Savcı, Olay Yeri Personeli ve Hemşirelerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi” konulu tez sınavı 03.07.2018 Salı günü Saat: 11.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.