Enstitümüz Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Sevim COŞKUN’un, Prof.Dr. Gürol CANTÜRK’ün danışmanlığında hazırladığı “Türk Sağlık Hukuku’nda “Acil Haller” Kavramının Değerlendirilmesi” konulu tez sınavı 28.06.2018 Perşembe günü Saat: 09.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.