Enstitümüz Adli Kimya ve Adli Toksikoloji doktora programı öğrencisi Bulut DEMİREL’in, Prof.Dr. H.Sinan SÜZEN’in danışmanlığında hazırladığı “Aspirin Kullanırken Aterotrombotik Olay Geçiren Hastalarda Genetik Poliforfizmin Rolünün Araştırılması” konulu tez sınavı 28.06.2018 Perşembe günü Saat: 10.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.