Enstitümüz Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Emine Neval YILMAZ’ın, Prof.Dr. Deniz ÇALIŞKAN’ın danışmanlığında hazırladığı “Karşılaştırmalı Hukukta Hekimin Malpraktisten Doğan Sorumluluğunun Tespitinde Kullanılan Yöntemler” konulu tez sınavı 25.06.2018 Pazartesi günü Saat: 14.00 da Enstitümüzde yapılacaktır.