Enstitümüz Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Dilek ÖZCENGİZ’ in Prof.Dr. Mine Esin OCAKTAN’ın danışmanlığında “Türk Hukuku Bakımından Yoğun Bakım Hastalarında Yaşam Sonu Kararlar” konulu seminer sunumu, 04.06.2018 Pazartesi Günü 10:30’da Enstitümüzde yapılacaktır.