Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalından 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 49. Maddesi uyarınca “Özel Öğrenci” olarak ilk kez ders almak isteyenlerin 22 Şubat 2018 Perşembe günü saat 10:00’da Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenecek görüşmeye katılmaları gerekmektedir. Görüşmeye gelen adayların Lisans diploması (mezuniyet belgesi) aslı ya da onaylı fotokopisi (öğrenci olanlar için son sınıf olduğunu gösterir öğrenci belgesi), ve not durum belgesi, bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı örneğini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Özel öğrencilik başvuruları uygun bulunan adaylar, gerekli işlemleri tamamlamaları halinde özel öğrencilik haklarından yararlanabileceklerdir.
NOT: 2017-2018 Bahar Döneminde Adli Biyoloji ve Adli Psikoloji alanlarında özel öğrenci alınmayacaktır.