Enstitümüz Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Dr.Aykut LALE,nin Prof.Dr. Zehra YAZAN’ın danışmanlığında “Adli Kimya – Toksikoloji ve Elektrokimyasal Analiz Uygulamaları” konulu seminer sunumu, 19.01.2018 Cuma Günü 16.00′ da Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Akıllı Sınıfta yapılacaktır.