Enstitümüz Adli Psikoloji Doktora programı öğrencisi Merve VATANSEVER’in, Prof.Dr. İnci ÖZGÜR İLHAN’ın danışmanlığında “Suç Korkusu: Etki Eden Faktörleri ve Birey Üzerindeki Etkileri” konulu seminer sunumu, 21.06.2017 Çarşamba Günü saat 14:30’da Enstitümüzde yapılacaktır.