Enstitümüz Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Emine Neval YILMAZ’ın, Prof.Dr. Deniz ÇALIŞKAN’ın danışmanlığında “Hammurabi’den Günümüze Tıbbi Malpraktis” konulu seminer sunumu, 19.06.2017 Pazartesi Günü 10:30’da Enstitümüzde yapılacaktır.